İzolasyon Hizmeti

KULLANILDIĞI YERLER

  • Bina temelleri,
  • Bodrum Katlar,
  • Göletler
  • Teraslar, Çatılar
  • Yüzme Havuzu veya Üretim Havuzları
  • Baraj Gövdeleri
  • Su Depoları, Su Rezervuarları,
  • Sulama Kanalları
  • Atık Depolama Sahaları